Kampanyalar

Hurda Teşvik Kampanyası
03.07.2018

Hurda Teşvik Kampanyası

  • 2003 model yılı veya daha eski araçların hurdaya çıkarılması veya ihraç edilmesi durumunda yeni alınacak aynı tip araçların ÖTV’sine yansıtılması şeklinde uygulanacaktır.
  • Hurdaya çıkarılmasına karar verilen araçlar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine; 3.5 ton kamyonet veya Pick-Up olması durumunda ömrünü tamamlamış araç teslim yerlerine teslim edebilir.
  • Ticari araçlarda, binek araçlardan farklı olarak ÖTV matrahına bakılmaksızın üst limit olan 10.000 TL’ye kadar ÖTV oranında teşvik verilecektir.
  • Kullanıcılar araçlarını hurdaya çıkarmak için dilekçe ile herhangi bir tescil kuruluşuna başvurarak aracın hurdaya çıkarılmasında sakınca bulunmadığına dair yazı talep eder.
  • Kuruluş eğer aksi bir durum yoksa kullanıcıya hurdaya çıkarılmasında herhangi bir sorun olmadığını gösteren bir yazı verir.
  • Kullanıcı söz konusu yazı ve Araç Tescil Belgesi ile birlikte aracını belirlenen noktalara teslim eder.
  • Hurdaya çıkan araç karşılığında, teslim noktası “Taşıt Teslim Tutanağı” hazırlar ve sistemden onaylayarak kullanıcıya 3 kopya olarak teslim eder.
  • Kullanıcı belirtilen belgeler ile tescil kuruluşuna başvurarak aracı hurdaya çıkartır.
  • Hurdaya çıkarma işleminin bitmesinin ardından kullanıcı ÖTV mükellefine ibraz ederek, alacağı araç için tahakkuk edecek olan ÖTV’den hurda bedeli kadarının düşülmesini ister.
  • Kampanya 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.

Isuzu Çağrı Merkezi